ภารกิจของเรา

ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงกลุ่มวิชาชีพที่ต้องการพบ

ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการเข้าถึงวิชาชีพที่ผู้ป่วยต้องการพบ ร่วมกับเลือกทำเลที่ตั้งกิจการให้เข้าถึงโดยง่ายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้

เพื่อให้เรื่องราคาไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึง เป็นภารกิจของเราในการกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้มารับบริการให้สมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเบิกจ่ายกับประกันสุขภาพตามสิทธิ์ในกิจการนั้น

เข้ารับบริการกับวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น

ได้เข้าถึงศาสตร์การตรวจประเมินและรักษาโดยวิชาชีพนั้นอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ก็สามารถส่งต่อหรือปรึกษาเมื่อต้องการพบวิชาชีพอื่นในกลุ่มกิจการของเราได้เช่นกัน

TAI QUALITY CARE

ธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัท ไท ควอลิตี้ แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเวชกรรม และร้านขายยา โดยมีที่ตั้งสาขาต่างๆอยู่แนวใจกลางเมืองตามแนวถนนพระราม 4 

TQC2023