: กลุ่มกิจการของเรา :

: OUR TEAMS :

F REHAB

สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชกรรม เอฟ รีแฮบ

F REHAB - The Physiotherapy and Medical Clinic

- Samyan Mitrtown Branch

- The PARQ Branch


กลุ่มวิชาชีพในกิจการ

 • นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist)
 • แพทย์ (Medical Doctor)
  Screenshot 2566-02-18 at 20.02.07

  F Physio Clinic

  คลินิกกายภาพบำบัด เอฟ ฟิสิโอ

  F Physio Clinic - The Physiotherapy Clinic

  Thaniya Plaza


  กลุ่มวิชาชีพในกิจการ

  • นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist)
   F Physio Clinic

   Drug Story

   ดรัก สตอรี่ #เรื่องยาปรึกษาเรา 

   Drug Story - The Drugstore 

   Thaniya Plaza

   กลุ่มวิชาชีพในกิจการ

   • เภสัชกร (Pharmacist)
   • ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacist Assistant)
    Drug Story

    Doctor HUB Clinic

    คลินิกเวชกรรม ดอกเตอร์ฮับ

    Doctor HUB Clinic - The Medical Clinic

    Silom Edge

    กลุ่มวิชาชีพในกิจการ

    • แพทย์ (Medical Doctor)
    • พยาบาล (Nurse)
    • นักเทคนิคการแพทย์ (Medical technologist)
     A64826CD-99C7-4D17-B4CF-4D884B4BE19A